Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tili-Vinkki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 3.5.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Tili-Vinkki Oy
  Vähäheikkiläntie 56,
  Laatikko 47, 20810 Turku
  carita.stam@tili-vinkki.fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Carita Stam
  carita.stam@tili-vinkki.fi
  040 575 5740
 3. Rekisterin nimi
  Tili-Vinkki Asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojenkäsittelylle
  Henkilötietolaki 8§, 13 §.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakaisiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
  – Etu- ja Sukunimi
  – Sähköpostiosoite
  – Puhelinnumero
  – Osoite
  – Postinumero
  – Paikkakunta
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta Sähköpostitse ja paperisen lomakkeen kautta.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle
  Palvelua tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville tahoille, kuten maksujärjestelmälle
  laskutusta varten.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Asiakasrekisteriin pääsy on salasana ja turvakoodilla suojattu.
  • Palvelin verkko on suojattu palomuurilla.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
  mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämista. Mikäli henkilö
  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
  henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
  rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
  tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
  kuukauden kuluessa).


 
Käyntiosoite:
Vähäheikkiläntie 56 B, 3 krs.
20810 Turku

Postiosoite:
Vähäheikkiläntie 56,
Laatikko 47, 20810 Turku

 Avaa kartta

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
 
P. +358 2 880 8860

Aukioloajat

Ma - Pe: 8.30 - 16.00Seuraa meitä

Instagram
 


Taloushallintoliitto on yrityksille ulkoistettuja taloushallinnon palveluja tarjoavien, alan korkeat osaamisvaatimukset täyttävien ja valvottujen tilitoimistojen valtakunnallinen liitto.